Vastuullisuus

Sähkötarviketoimittajilla yhdessä kumppaniensa kanssa on erittäin suuri rooli ympäristö- ja ihmisystävällisissä ratkaisuissa.

Jokaisella arvoketjun toimijalla on hyvät mahdollisuudet toimia vastuullisemman tulevaisuuden puolesta. Tuotteiden valmistajat innovoivat ympäristöystävällisiä tuotteita kestävästi tuotettuna, asiakkaat tekevät vastuullisia valintoja ja kuljetusyritykset optimoivat osaltaan logistiikkaa.

Me toimittajat pystymme vaikuttamaan valikoimaamme, ja millaisia kestävää kehitystä tukevia tuotteita ja ratkaisuja tarjoamme asiakkaille. Energiatehokkuus, kuljetusten järkeistäminen ja ympäristöystävällisien pakkausmateriaalien käyttö sekä kierrätys näkyvät positiivisesti sekä ympäristön että talouden näkökulmasta.

Keskeisessä asemassa yritysvastuussa ovat myös ihmiset. Työn tekeminen fiksusti, turvallisesti ja virheittä parantaa työn mielekkyyttä, vähentää hävikkiä ja säästää ympäristöä. Toimittajien ja asiakkaiden rajapinnassa toimitaan kautta linjan vastuullisesti ja eettisesti. Siksi olemmekin SLO:ssa ja omistajakonsernissamme Soneparissa kouluttaneet kaikki avainhenkilöt toimimaan yhteisten toimintaperiaatteiden mukaisesti.

Vastuullinen yritystoiminta ei ole kertaluontoinen projekti vaan prosessi, joka jatkuu edelleen. Elämme nyt maailmassa, jossa eettinen ja vastuullinen toiminta ei ole vain kilpailuetu vaan suoranainen elinehto. Sen puolesta ponnistelemme jatkossakin.

Mika Höijer

Mika Höijer 
Toimitusjohtaja